סקרי בטיחות וסיכונים

איך זה עובד בפועל?

אנחנו מתכננים
אפיון ראשוני לסוג ואופי הסקר הנחוץ
01
אנחנו בשטח
סיור שטח לאיתור מפגעים וסיכונים
בעמדות העבודה
02
כתיבת דו"ח
הכנת דו"ח של ממצאים,
מסקנות והמלצות לעמידה
בדרישות החוק
03
אנחנו מגישים
מוסרים ומציגים לכם לכם את
סקר הסיכונים והבטיחות בליווי הסברים
04

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות תשע"ג 2013) על כל מפעל, מוסד, ארגון או אתר בנייה, המעסיק 50 עובדים ומעלה, להכין תכנית בטיחות לניהול סיכונים במקום העבודה שתכלול סקר סיכונים מקצועי ובו זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים, קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים וכן יישום השיטות והאמצעים אשר נבחרו לצורך בקרת סיכונים. סקר סיכונים, הנו האמצעי היעיל ביותר, לבחינת ההסתברות להתממשות של סיכון מסוים וחומרתו לעובד, לציוד ולסביבת העבודה. סקר סיכונים, מאפשר לזהות את גורמי הסיכון האפשריים במקום העבודה הכוללים מפגעים שונים אליהם חשופים העובדים. מטרת עריכתו של סקר סיכונים, הנה צמצום תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע וכן צמצום הפגיעה הכלכלית העלולה להיגרם לארגון בעקבות כך.

חברת שירון בטיחות, עורכת סקרי בטיחות בארגונים, מוסדות ומפעלים בכל רחבי הארץ. סקרי הבטיחות של שירון בטיחות, נערכים בהתאמה אישית לסוג הארגון ואופי פעילותו, בהתאם לתקנות ולדרישות, על ידי המומחים המוסמכים והמנוסים של שירון בטיחות. סקירת הסיכונים בארגון, נעשית בצורה מעמיקה ומדוקדקת תוך למידה והכרת תהליכי העבודה בארגון, הציוד הכרוך בכך ואקלים סביבת העבודה. סקר הסיכונים כולל חלוקה לרמות סיכון (סיכון "קביל" או סיכון "לא קביל") בהתאם לחומרת הפגיעה שהוא עלול לייצר וכן את כל ההמלצות לצמצומם של הסיכונים בארגון וזאת, על מנת להביא לשגרת עבודה תקינה ובטוחה.  

נגן וידאו

פרטי סקר סיכונים:  

  • זיהוי גורמי הסיכון – איתורם של גורמי סיכון, העלולים להביא לפגיעה בעובד או בציוד.  
  • הערכת סיכונים – הליך קביעת רמת הסיכון הטמונה בגורמי הסיכון השונים אשר אותרו במסגרת תהליכי העבודה ובסביבת העבודה, על פי ההסתברות וחומרת הפגיעה.  
  • בקרת סיכונים – כל הפעולות אותן יש לנקוט לצורך מזעור הסיכונים לפגיעה בעובד, בציוד או בארגון.
      

 זה הזמן להצטרף למאות מוסדות, ארגונים ומפעלים המודעים לסיכונים ומונעים סכנה עם סקרי הבטיחות המקצועיים והמקיפים של חברת שירון בטיחות.  

סיימנו!
רוצים להתחיל את
התהליך שלכם?
webthenet עיצוב ובניית אתרים
דילוג לתוכן