ממונה בטיחות אש

תפקידיו של ממונה בטיחות אש

תפקידו של ממונה בטיחות אש הן לדעת ולהתמצא בחוקים ותקנות של מערך כיבוי האש באופן מקסימלי .

עליו להיות בקשר עם כוחות הכיבוי ולהתעדכן בדרישותיהם ( הלעיטים משתנות מעת לעת) והוא מהווה כגורם משמעותי ומכריע הגשת הבקשה עבור רישיון המבנה. מעבר לכך, ישנם פרמטרים נוספים אשר מעוגנים בתפקידו של הממונה:

  • עליו לבצע פיקוח על מערכות כיבוי האש וגילוי האש לאחר שהתבררו הדרישות המדויקות של מערך הכיבוי הרלוונטיות לאותו מבנה.
  • הממונה נדרש להכין תיק בטיחות האש מפורט על מנת להציגו עבור קבלת רישיון המבנה.
  • ביקורת תקופתית במפעל או בארגון בכדי לגלות את מוכנותו לתרחישי חירום ועמידה בתקנות כיבוי אש.
  • הדרכות בטיחות אש תיאורטיות ומעשיות לעובדי המפעל על כל עובדיו.
 

טיב ההיערכות לשעת חירום טמון ביכולת של הממונה להכין את העובדים בעמדות העבודה השונות במקום העבודה, לעדכנם בתכנית על פיה יש לפעול ולוודא כי כל אדם מודע לכל דרכי המילוט ותחומי האחריות האישיים שלו בעת אירוע חירום.

בנוסף, בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה (תשכ"ה – 1965) ועל פי דרישת שירותי הכבאות נדרשת תכנית בטיחות אש עבור כל מבנה גם אם נמצא בתהליך בניה. מטרת התכנית הינה פירוט הסיכונים ומתן מענה לאירוע בטיחות באש. יועץ הבטיחות אמון על כתיבת תוכנית הבטיחות ותכנון מערכות גילוי וזיהוי אש בהתאם להנחיות הכבאות הארצית.

אנו  נלווה אתכם ונכין יחד אתכם תוכנית בטיחות אש מקיפה אשר תעמוד בכלל הסטנדרטים המחייבים עד לקבל האישור הנדרש.

בואו נכיר - צרו איתנו קשר

Open chat