הדרכות בטיחות בעבודה

על המעסיק מוטלת האחריות ליצור סביבת עבודה בטוחה ולהגן על העובדים מפני תאונות עבודה אפשריות, ועל כן תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ”ט-1999 קובעות כי על המעסיק לקיים הדרכת בטיחות לעובדים. הדרכה זו מועברת על ידי ממונה בטיחות בעבודה שהינו מוכשר ומוסמך להעביר הדרכות בטיחות בעבודה על פי חוק.  בנוסף על המעסיק לוודא כי כל עובד הבין את הסיכונים הרלוונטיים לעבודתו וכי הוא בקיא דיו בנושאים שהועברו במסגרת ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים אשר להם הוא חשוף. נדרש לחזור ולקיים הדרכת בטיחות כאמור בהתאם לצורכי העובדים לפחות אחת לשנה ובהתאם לתחום העיסוק. 

ממונה בטיחות בעבודה

צרו איתנו קשר

Open chat