הדרכות בטיחות

יצירת סביבת עבודה בטוחה והגנה מפני תאונות עבודה אפשריות לעובדים היא אחריות המוטלת על המעסיק. מתוקף החוק המעסיק נדרש לקיים הדרכת בטיחות לעובדים לפי קביעת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנט- 1999.

מי שנדרש להעביר את הדרכת הבטיחות לעובדים על פי החוק הוא ממונה בטיחות בעבודה, אשר מוכשר ומוסמך להעביר הדרכות בטיחות בעבודה.

כל מעסיק נדרש לוודא את הבנת הסיכונים הרלוונטיים לעבודתו של כל עובד, בהתאם לחשיפה לסיכונים במסגרת תפקידו ולהיות בקיא בנושאים שהועברו בהדרכת בטיחות בעבודה. כמו כן, המעסיק נדרש לחזור ולקיים הדרכת בטיחות, בהתאם לתחום העיסוק ולצורכי העובדים, אחת לשנה לפחות.

נגן וידאו

עורך מבדקים למוסדות חינוך

הדרכת ריענון נהגי מלגזה  

הדרכות בטיחות לעובדים במוסכים  

הדרכות בטיחות במעבדות

הדרכות עבודה בגובה  

הדרכות בטיחות עבודה במחסנים  

הדרכות בטיחות לעובדים עם קרינה מייננת  

הדרכות בטיחות לעובדים עם מכונות ייצור  

הדרכות בטיחות באש

הדרכות בטיחות בחשמל

הדרכות בטיחות בסביבת עבודה

הדרכות בטיחות בעבודה חמה

הדרכות בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים  

הדרכות בטיחות בעבודה עם כלים מטלטלים    

הדרכות בטיחות בעבודה עם מכונות עיבוד שבבי  

הדרכות בטיחות לעובדי אחזקה  

webthenet עיצוב ובניית אתרים
דילוג לתוכן