הדרכות בטיחות בעבודה

יצירת סביבת עבודה בטוחה והגנה מפני תאונות עבודה אפשריות לעובדים היא אחריות המוטלת על המעסיק. מתוקף החוק המעסיק נדרש לקיים הדרכת בטיחות לעובדים לפי קביעת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנט- 1999.

מי שנדרש להעביר את הדרכת הבטיחות לעובדים על פי החוק הוא ממונה בטיחות בעבודה, אשר מוכשר ומוסמך להעביר הדרכות בטיחות בעבודה.

כל מעסיק נדרש לוודא את הבנת הסיכונים הרלוונטיים לעבודתו של כל עובד, בהתאם לחשיפה לסיכונים במסגרת תפקידו ולהיות בקיא בנושאים שהועברו בהדרכת בטיחות בעבודה. כמו כן, המעסיק נדרש לחזור ולקיים הדרכת בטיחות, בהתאם לתחום העיסוק ולצורכי העובדים, אחת לשנה לפחות.

הדרכות עובדים זו המומחיות שלנו - צרו קשר ויחד נקדם את הבטיחות אצלכם בארגון

ממונה בטיחות בעבודה

צרו איתנו קשר

Open chat