חוקים ותקנות

מערך החקיקה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל כולל ארבעה רובדי חקיקה:

  1. חקיקה הראשית
  2. חקיקת המשנה
  3. תקנים ישראלים ובינלאומיים
  4. המלצות והנחיות מקצועיות


הרגולציה של הבטיחות ושל הבריאות התעסוקתית בישראל מושתתת בעיקרה על חקיקה ראשית ועל שורה ארוכה של תקנות לפיה. החוקים העיקריים הם פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל– 1970, ולמעלה מ-40 תקנות , חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד– 1954, פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945, חוק חומרי נפץ, תשי"ד-1954, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995.

בנוסף לפרטי החקיקה הללו, קיימים חוקים ותקנות נוספים הכוללים הנחיות הקשורות לבטיחות ובריאות תעסוקתית כדוגמת נושאי עבודות בנייה, עבודת נשים ועוד.

webthenet עיצוב ובניית אתרים
דילוג לתוכן