חשיבותו של נאמן הבטיחות במניעת תאונות עבודה

מה השירותים שלנו?

נאמן בטיחות נדרש למינוי ע"פ חוק ארגון הפקוח על העבודה (וועדות בטיחות ונאמני בטיחות)

התשכ"א 1960 בכל מקום עבודה בו יש לפחות 25 עובדים והוא יכול להיות נציג העובדים בוועדת הבטיחות .

נאמן הבטיחות הינו תפקיד התנדבותי ולא נכון לחייב/להכריח עובד.

נאמן הבטיחות נדרש להכשרה והסמכה בקורס שמועבר ע"י מוסד הכשרה שקיבל אישור להסמיך ממנהל הבטיחות/מפקח עבודה ראשי.

בהתאם לתקנה, נאמן הבטיחות ימונה בכתב מינוי של מנהל המפעל למשך שלוש שנים. כמו כן במידה ומנהל המפעל התחלף רצוי וחשוב להנפיק כתב מינוי עדכני.

בהתאם לתקנה, תפקידי נאמן הבטיחות הן:

# לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות (במקום העבודה) ולפעול למען שיפורם.

# להדריך (הסבר, חניכה, תדרוך וכו')  את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות.

# להודיע למעביד (למעסיק) או לבא כוחו (מנהל ישיר) על ליקויי בטיחות וגהות, העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי.

# לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות וגהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק (למשל: דוח ניטור תעסוקתי לגורמים מזיקים, תכנית ניהול הבטיחות במפעל, תסקיר מהנדס בודק למתקני הרמה וכו')

# להתלוות למפקח עבודה בביקורו במפעל.

תפוקות אפשריות מנאמן הבטיחות:

לנאמן הבטיחות יש יתרונות רבים היכולים "למנף" את רמת הבטיחות לרמות גבוהות יותר ולהשפיע במניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע משום ש:

א. הוא עובד המפעל ובדרך כלל וותיק עם ניסיון מקצועי רב.

ב. מכיר את רוב העובדים, יש לו יחסי עבודה טובים איתם, הוא מקובל עליהם והם ישמעו לו מתוך כבוד והערכה.

ג. ישמש כ"גשר" מקצועי בין ממונה הבטיחות והמנהלים לעובדים, ברצפת הייצור, בכל הקשור למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

ד. "משדר" אחריות אישית לממונים עליו ולעובדים ובכך הם סומכים עליו ועל שיקול דעתו.

ה. מייצג את העובדים בוועדות הבטיחות ומעלה נושאים ובעיות חשובות לדיון וטיפול.

ו. יזהה מפגעי בטיחות וסיכונים ויתריע עליהם בפני מנהלו הישיר, בפני ממונה הבטיחות ובוועדת הבטיחות.

ז. יכול שיהיה מעורב בבירור תאונות עבודה או כמעט תאונה/כמעט ונפגע מאחר והינו מכיר את תהליכי העבודה .

ח. יציע ויעלה רעיונות לשיפור וקידום הבטיחות במחלקה/מפעל.

ט. יעודד עובדים לשמירה על כללי והוראות הבטיחות בעבודה.

י. יתדרך את העובד החדש בכללי הזהירות והבטיחות בתהליכי העבודה במחלקה.

בהתאם לחוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד 1954 פרק שני:

# סעיף 23 חלות על המעביד (מעסיק) להקל על נאמן הבטיחות בעבודתו , לסייע לו למלא את תפקידו וינקוט בצעדים מתאימים לתיקון הליקויים שנמסרו לו ע"י נאמן הבטיחות .

# סעיף 24 הגנה על נאמן הבטיחות – לא יפגע המעסיק בתנאי עבודתו של נאמן הבטיחות במעמדו ולא יפטרו מן העבודה בשל פעולותיו כנאמן בטיחות.

נאמן הבטיחות נדרש לתכונות אישיות רבות כמו: יכולת לשתף ולהשפיע, להסביר, להדריך, סובלנות וסבלנות, ידען אבל לא יהיר ולא שחצן, כושר הבנה, רצון לשנות, אמינות אישית ומקצועית , לויאליות לתפקיד, דמות לחיקוי, משרה בטחון, התנדבות ועוד.

המאמר נכתב ע"י דוד אללוף, מנכ"ל שירון בטיחות – עובדים בטוח.

דוד אללוף, מנכ"ל ומייסד החברה עוסק בבטיחות משנת 1998, הינו בעל ניסיון רב שנים בתחומי הבטיחות בעבודה השונים כגון: תעשייה כבדה, תעשייה קלה, תעשיית המזון, תעשיות ביטחוניות, מעבדות כימיות ועוד…

המידע הכלול במאמר זה הינו כללי, נחשב בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית ועמידה בדרישות כל דין. אף כי נעשה מאמץ למנוע אי דיוקים, ייתכן שנפלו במאמר טעויות. לפיכך השימוש במידע הכלול במאמר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש וחברת שירון בטיחות לא תהא אחראית בצורה כלשהי לתוכנו או לשימוש בו.

מה השירותים שלנו?

מה השירותים שלנו?

פוסטים נוספים:

Uncategorized

תיק שטח

תיק שטח על פי הוראה 503, שירותי הכבאות וההצלה דורשים מכל בית עסק להכין תיק בטיחות אש למבנה (תיק שטח).  תיק שטח מכיל תוכניות כלליות

Uncategorized

ממונה בטיחות בעבודה האיש שלכם בשטח

ממונה בטיחות בעבודה מאחורי כל עובד הנמצא בחברה ובעסק שלכם יש משפחה שלמה שמחכה לו. המטרה של ממונה בטיחות בעבודה הוא לדאוג שכמו שהעובדים הגיעו

Open chat