ממונה בטיחות

איך זה עובד בפועל?

מכינים תוכנית
הכנה של תוכנית שנתית
לניהול הבטיחות
01
ביצוע סקרים
סקר בטיחות,
סיכונים ובריאות תעסוקתית
02
הדרכות עובדים ומנהלים
הדרכות מקצועיות
במגוון נושאים לפי הצורך
03
פיקוח ובקרה
תצפיות ומעקבים
למטרת פיקוח ובקרה
04
הפקת לקחים
תחקור וברור גורמים
לנסיבות התאונה ומניעת הישנות
05

כל עסק מצליח מורכב מכמה פרמטרים עיקריים התלויים זה בזה כשבראשם: יעילות ותפוקה, כוח אדם איכותי, ניהול נכון ולא פחות חשוב, סביבת עבודה בטוחה ובריאה. על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו 1996, על כל ארגון או מפעל המעסיק 50 עובדים ומעלה, להעסיק ממונה בטיחות. ממונה בטיחות אחראי על מערך הבטיחות בארגון וכן, על ניהול וזיהוי גורמי סיכון ובקרה. על פי תקנות הפיקוח על העבודה, על ממונה הבטיחות לסייע למעסיק ולצוות הניהולי, בכל הנוגע לנושאי בטיחות, בריאות תעסוקתית של עובדי הארגון והנדסת אנוש. עליו לדאוג להדרכות עובדים ולהטמעת נושאי הבטיחות לדאוג להתנהלות בטוחה במצבי חירום ולהפסיק עבודתם של עובדים המצויים בסיכון.

חברת שירון בטיחות, מספקת שירותי ממונה בטיחות לארגונים, מוסדות ומפעלים בכל רחבי הארץ. לחברה ממוני בטיחות מנוסים אשר עברו את כל ההכשרות הנדרשות, המייעצים לדרג הניהולי אודות בטיחות וגהות בעבודה בהתאם לדרישות תקנות הפיקוח על העבודה, ומסייעים להם בין היתר, בתכנון וניהול העבודה באופן בטוח תוך הדרכת העובדים והטמעת נהלים ותקנות לשמירה על בטיחות בעבודה, מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע, וכן, איתור וניטור מפגעים וסיכונים בסביבת העבודה. ממונה בטיחות בעבודה מטעם שירון בטיחות, לוקח חלק בוועדת הבטיחות ומלווה את המפקח על העבודה בביקורו בארגון.  

נגן וידאו

תפקידי ממונה בטיחות בעבודה הנדרשות בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה: 

 • איתור מפגעי בטיחות וגהות ויידוע המעביד אודותיהם.  
 • וידוא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים  
 • דרישת הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, מבנים, ציוד וחומרים ובכל שינוי החל בהם.  
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) 
 • וידוא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, אחסון בטוח של ציוד, חומרים ותהליכי עבודה בארגון.  
 • חקירת סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במקום העבודה והפקת לקחים, העלאת ממצאים ומסקנות ברורים על הכתב, ושיתוף המעבידים בצעדים הנדרשים למניעת הישנות התאונות וכן, ווידוא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.  
 • ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו בארגון  
 • הכנת הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע אודות סיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. וכן, השגחה על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ודיווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.  
 • ווידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.  
 • ווידוא ביצוע ביקורת ומעקב אודות המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה וציוד החייב בבדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ועל פי כללי מקצוע מקובלים.  
 • ווידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים אשר לגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלו.  
 • ווידוא ביצוע בדיקות סביבתיות, תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, במצבים בהם קיימת דרישת בדיקה בחוק או בתקנות. תיעוד ממצאיהן והבאת השלכותיהן  לידיעת המעביד והאמצעים בהם יש לנקוט.  
 • קביעת הסדרים המבטיחים תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.  
 • שיתוף פעולה עם וועדת הבטיחות בארגון ומסירת כל המידע הנדרש לצורך פעילותה השוטפת.  
 • הוראה על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד ודיווח למעביד או לנציגו במקום העבודה.  
 • ווידוא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום  
 • דיווח למפקח העבודה האזורי על פי דרישתו,  על פעולותיו, להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעתם של סיכונים במפעל.  
 • נלוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל כאשר נדרש.  

 

ממוני הבטיחות המקצועיים והמנוסים של חברת שירון בטיחות מלווים עסקים, ארגונים ומפעלים בכל רחבי הארץ ומעניקים להם שירותי ייעוץ מקצועיים בהתאם לדרישות ארגון הפיקוח על העבודה ובהתאם לסיכונים המצויים בסביבת העבודה הספציפית שלהם. שירותי ממוני בטיחות של שירון בטיחות, הופכים את מקום העבודה למוגן ובטוח יותר עבור העובדים ומעניקים שקט נפשי למעסיקים.

הצטרפו למאות מפעלים, מוסדות וארגונים המודעים לסיכונים ומונעים סכנה עם שירותי ממונה בטיחות של חברת שירון בטיחות.  

סיימנו!
רוצים להתחיל את
התהליך שלכם?
webthenet עיצוב ובניית אתרים
דילוג לתוכן