ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה - האיש שלכם בשטח

ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו 1996, קבע בתקנותיו, שכל ארגון או מפעל אשר מעסיק 50 עובדים ומעלה מחויב בהעסקת ממונה בטיחות.

ממונה בטיחות הוא למעשה יועץ להנהלת הארגון, המפעל או החברה בכל תחומי הבטיחות והגיהות, אשר אחראי על הפעלת מערך בטיחות, ניהול וזיהוי גורמי סיכון ופיקוח ובקרה על מערך הבטיחות. 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, תשנ"ו 1996 (ממונים על הבטיחות) מכתיבות את תפקידיו של ממונה הבטיחות על פי החוק הישראלי. סיוע לאנשי צוות הניהול והתכנון בנושאי בטיחות, ייעוץ למעסיק לגבי חוקים, תקנים ותקנות הנוגעים לבטיחות, גיהות, בריאות תעסוקתית של עובדי המפעל והנדסת אנוש, וקידום תודעתי של הנושאים שבאחריותו, כל אלה הם תחומי אחריותו של ממונה הבטיחות.

על ממונה בטיחות לבצע 19 סעיפים המפורטים בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996 סעיף 10. על ממונה הבטיחות לוודא שמתקיימים התנאים הבאים או לבצע דברים נוספים כגון:  

  • בנייה ויישום של תוכנית שנתית בנושא הדרכת בטיחות לעובדים.
  • בהתאם לסיכונים ייחודיים ואופי מקום העבודה, עליו לוודא כי תוכנית לניהול הבטיחות מתקיימת ומיושמת.
  • על ממונה הבטיחות לוודא כי דרישות החוק המתייחסות לתנאי הבטיחות במכונות ובציוד, במתקנים ובתהליכי העבודה מיושמות ותואמות לאופי הסיכון והעבודה. בנוסף, הפחתת סיכונים במקום העבודה כמו למשל גידור מכונות, התקנת כפתורי חירום ושימוש בציוד מגן אישי מתאים מהווה חלק מהפעולות הנדרשות מממונה הבטיחות בשיתוף עם המנהלים.
  • בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות החוק ובמעבדות מוסמכות הן נושא עליו חשוב להקפיד כשבמקום העבודה העובדים נחשפים לסכנות בריאותיות. על ממונה הבטיחות לפעול להורדת סיכונים בריאותיים כאשר סכנה לבריאות העובדים נשקפת.
  • במקרה סכנה לשלמותם ובריאותם של העובדים, עליו לעצור את העבודה.
  • חקירת גורמים לתאונה, הפקת לקחים, מניעת הישנות התאונה- הצעת דרכים אפשריות למעביד ושיתוף העובדים בהפקת הלקחים מהתאונה, הם תפקידיו בכל מקרה של תאונה.
 

 

ממונה הבטיחות: היקף שעות ליווי, כיצד קובעים?

בהתאם לדרישות הסיכון בעבודה, על פי טבלת חישוב נקודות של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ייקבע היקף שעות הליווי. מתוקף אחריותו של ממונה בטיחות הוא אחראי גם על איתור מפגעי בטיחות במקום העבודה ועדכון המעסיק אודותיהם, בדיקת התקני בטיחות וגיהות במקום העבודה, ודרישת קיומם של חומרים, ציוד, מבנים ועוד, בהתאם לתהליכי עבודה.

שירותי ממונה בטיחות בעבודה זה העסק שלנו -
צרו קשר עוד היום ויחד נקדם את הבטיחות בעבודה אצלכם בארגון

בואו נכיר - צרו קשר

Open chat