תיק מפעל

מהו תיק מפעל ומתי הוא נחוץ?

הימצאות חומרים מסוכנים (כלור, אמוניה, בנזין, גז פחמימני מעובה ועוד) במפעלים רבים ברחבי הארץ, בכמות העולה על המותר בחוק החומרים המסוכנים תשנ"ג-1993 ותקנותיו השונות, מגדירה את המפעלים כמסוכנים.

חומרים מסוכנים עלולים לגרום לתקריות חירום כגון: שריפה, דליפת חומרים מסוכנים ובמקרים קיצוניים גם לפיצוץ אשר עלול להיגרם מהימצאות חומרים אלו.

כל מפעל המוגדר כמסוכן, בין אם הוא מפעל או ארגון אשר עושה שימוש בחומרים מסוכנים או מאחסנם, עליו להחזיק בתיק מפעל לפי קביעת תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1993. תיק מפעל מכיל פירוט מידע חיוני להתמודדות בשטח המפעל לטיפול במקרי חירום והוא נמסר לרשות הרישוי.

מהו המידע שתיק מפעל נדרש להכיל?

  • תוכנית המפעל, תיאור פעילותו ופירוט החומרים המסוכנים שברשותו.
  • הגדרת תקלות ופירוט תקריות שעלולות להתרחש במסגרת תפעול המפעל.
  • פירוט האמצעים הקיימים במערכות הייצור למיגון מפני תקריות ותקלות כתוצאה מהתלקחותם, התפוצצותם או פיזורם בסביבת החומרים המסוכנים.
  • פירוט אודות אמצעי הבטיחות במפעל כגון: אמצעי נטרול, התראה, מערך בטיחות אש, מיגון אישי וציוד.
  • תוכנית עבודה והיערכות לטיפול בתקריות ותקלות והפעלת מערך הציוד וכוח האדם, פירוט כוח אדם אשר מיומן לטיפול, פרטי התקשרות לדיווח לרשויות.

כתיבת תיק מפעל ותיק שטח זו המומחיות שלנו -
צרו קשר עוד היום ויחד נקדם את הבטיחות אצלכם בארגון

צרו איתנו קשר

Open chat