תיק מפעל

מפעלים רבים ברחבי הארץ מוגדרים מפעלים מסוכנים, וזאת מכיוון שמצויים בהם חומרים מסוכנים (אמוניה, כלור, בנזין, גפ”ם ועוד) בכמויות העולות על המותר בחוק החומרים המסוכנים על תקנותיו השונות. הימצאותם של חומרים אלו עלולה להוביל לתקריות חירום, כגון דליפה של חומרים מסוכנים, שרפה או אפילו לפיצוץ במקרים קיצוניים.

כיוון שכך תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ”ג 1993 קובעות כי  כל מפעל או ארגון המאחסן או עושה שימוש בחומרים מסוכנים ומוגדר כמפעל מסוכן, נדרש להחזיק בתיק מפעל. בתיק המפעל מפורט המידע החיוני להתמודדות עם מקרי חירום בשטח המפעל.

תיק מפעל הינו חיוני ואף נדרש כחוק. בעת אירוע מסוג זה לתיק חשיבות רבה לאופן ניהול האירוע ,ניהול הכוחות החיצוניים והפנים מפעליים.

צרו איתנו קשר

Open chat