עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

איך זה עובד בפועל?

אנחנו מתכננים
אפיון ראשוני למבדק בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
01
אנחנו בשטח
סיור שטח ובדיקת אישורים
02
מדווחים ומסכמים
הכנת דו"ח מבדק בהתאם לדרישות וחוזר מנכ"ל משרד החינוך
03
אנחנו מגישים
מוסרים ומציגים לכם לכם את
סקר הסיכונים והבטיחות בליווי הסברים
04

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, האחריות לבטיחות במוסדות החינוך היא על הרשות המקומית במדינת ישראל. משרד החינוך קובע מדיניות בטיחות במוסדות אלו ומנחה את הרשויות המקומיות בנושא זה. אחת ההנחיות המרכזיות של משרד החינוך היא יישום מבדק בטיחות במוסדות החינוך.

בדיקות אלו, הנערכות על ידי יועצי בטיחות מוסמכים, מעריכות ביסודיות את תנאי הבטיחות הפיזיים של המוסדות. הם מכסים שטחים כמו חצרות, מתקנים, גדרות ושערים, חלונות, תאורה, חשמל, בטיחות אש, בטיחות מטבח ועוד. לאחר הבדיקה, יועץ הבטיחות מספק דו"ח בטיחות מקיף לרשויות האחראיות.

מוסדות חינוך הכפופים לבדיקות בטיחות כוללים מעונות יום, בתי ספר יסודיים/תיכוניים, כפרי נוער ופנימיות. תהליך הבדיקה כולל סקרי אתר ראשוניים, בדיקות פנימיות וחיצוניות, זיהוי פערי בטיחות והצגת דו"ח בטיחות מפורט. יועץ הבטיחות מוודא טיפול בנושאים שזוהו ובסיומם מוציא אישור בטיחות שנתי למוסד.

רשימת הבדיקה נגזרת מהנחיות משרד החינוך, חוקים רלוונטיים ותקנות בטיחות. היא מתחשבת באירועי בטיחות בעבר במוסדות חינוך, ומספקת מסגרת מקיפה ליועצי בטיחות במהלך בדיקות.

עם השלמת בדיקת הבטיחות, יועץ הבטיחות מחלק כל ממצא לשלוש רמות עדיפות:

    1. קדימות 0 – נושאים דחופים וחמורים הדורשים סגירה מיידית של השטח והתערבות מיידית. הגישה לאזור הפגוע אסורה עד למתן אישור מהנהלת המוסד ויועץ הבטיחות.
    2. קדימות 1 – נדרשת התערבות מיידית לנושאים הקשורים לבטיחות.
    3. קדימות 2 – ליקויים הקשורים לבטיחות המחייבים תכנית פעולה שיטתית של הרשות המקומית או בעלות המוסד.

 

      1. "שירון בטיחות" מתמחה בבדיקות בטיחות למוסדות חינוך, משתפת פעולה עם מספר רב של עיריות ומועצות מקומיות ברחבי הארץ. התהליכים שלנו עולים בקנה אחד עם דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, חוק התכנון והבניה והנחיות הכבאות וההצלה. הבדיקות שלנו נערכות על ידי יועצי בטיחות ותיקים של מוסדות חינוכיים. הבדיקות שלנו כוללות מסע מקיף מהערכה ראשונית דרך אמצעים תקינים, מה שמבטיח שהמוסד יקבל את אישור הבטיחות הדרוש.

 

נגן וידאו
סיימנו!
רוצים להתחיל את
התהליך שלכם?
webthenet עיצוב ובניית אתרים
דילוג לתוכן