בטיחות בעבודה – כלים מטלטלים

מה השירותים שלנו?

כלי עבודה מטלטלים הם כלים ניידים, שניתן להעביר אותם ממקום למקום, הינם כלים ידניים או כלים מוזני אנרגיה.

כלים אלו סובבים את אנשי המקצוע השונים בשטח בהתאם לעיסוקם.

ראשית, נבין מהם הסיכונים האפשריים:

א. פגיעה בעיניים מחדירת גוף זר, שבבי מתכת וכו'.

ב. פציעה/חתכים מכלים או חלקים חדים או שבבים.

ג. אפשרות לפגיעה בשמיעה כתוצאה מרעש מוגבר מעל 85 דציבל.

הקפדה על מספר כללים יכולה להציל חיים ולמנוע תאונות עבודה פוטנציאליות:

1. אין לעבוד עם דיסק השחזה / חיתוך שבור או סדוק.

2. וודא שהמיגון מורכב ותקין.

3. הקפד לא לעבוד כאשר מתג הפעלה לחוץ להפעלה קבועה .

4. חובה לעבוד עם משקפי מגן, נעלי בטיחות .

5. וודא שמהירות המשחזת הניידת תואמת את המהירות המסומנת על הדיסק ולא יותר.

6. אחסן את המשחזת במקום בטוח מפני נפילה.

7. הרחק את הדיסק מגופך לפני הפעלה.

8. בדיסק חדש שהורכב, הפעילו למשך מס' שניות במהירות פעולה לפני ביצוע ההשחזה.

9. אין לנוע עם משחזת מופעלת ממקום למקום.

10. אל תעבוד בסביבת חומרים דליקים. פעל לפי הוראות עבודה באש גלויה/עבודה חמה.

השכיחות בעבודה עם כלים אלו הינה גבוהה, נדרש להקפיד על הדרכת עובדים ייעודית בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999 ובכך להגביר את המודעות לסיכונים בעת עבודה עם כלים מטלטלים.

בנוסף הקפדה יתרה על שימוש ראוי בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997 יכולה למנוע תאונת עבודה עם נזק פוטנציאלי לגוף ולנפש.

המידע הכלול במאמר זה הינו כללי, נחשב בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית ועמידה בדרישות כל דין. אף כי נעשה מאמץ למנוע אי דיוקים, ייתכן שנפלו במאמר טעויות. לפיכך השימוש במידע הכלול במאמר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש וחברת שירון בטיחות לא תהא אחראית בצורה כלשהי לתוכנו או לשימוש בו.

מה השירותים שלנו?

מה השירותים שלנו?

פוסטים נוספים:

Uncategorized

תיק שטח

תיק שטח על פי הוראה 503, שירותי הכבאות וההצלה דורשים מכל בית עסק להכין תיק בטיחות אש למבנה (תיק שטח).  תיק שטח מכיל תוכניות כלליות

Uncategorized

ממונה בטיחות בעבודה האיש שלכם בשטח

ממונה בטיחות בעבודה מאחורי כל עובד הנמצא בחברה ובעסק שלכם יש משפחה שלמה שמחכה לו. המטרה של ממונה בטיחות בעבודה הוא לדאוג שכמו שהעובדים הגיעו

Open chat