הדרכת עבודה בגובה

בתקופה בה כל יום עובד נופל בגובה, הדרכות עבודה בגובה הן קריטיות לארגונים המבקשים לשמור על חייהם של העובדים,
ולהעניק להם את הכלים הטובים ביותר לעבודה בטוחה ואיכותית יותר.

עבודה בגובה מוגדרת בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007  כעבודה שבשלה עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ושנתקיים בה אחד מאלה:

 1. לא הותקנו עבורה משטח עבודה או מדרכת מעבר עם גידור או מעקה תקני ואמצעי גישה נאותים ובטוחים, כמשמעותם בתקנות עבודות בניה;
 2. העבודה מצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-  45 מעלות מעבר לגידור או למעקה של משטח  העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין.
 3. היא עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם, או פיגום ממוכן,
  למעט עבודת אחסון פריטים על גבי מדפים בתוך מבנה פיגום ממוכן ,למעט עבודת אחסון פריטים על גבי מדפים בתוך מבנה מקורה.

נושאי הלימוד מותאמים לעובדים ומתחלקים ל-7 נושאים:

 1. מבוא לעבודה בגובה.
 2. עבודה על סולמות.
 3. סלים להרמת אדם.
 4. במות מתרוממות ניידות ופיגומים ממוכנים.
 5. עבודה על פיגומים נייחים.
 6. עבודה על קונסטרוקציה.
 7. גגות – שטוחים, שבירים, משופעים.
 8. מקומות וחללים מוקפים.

הדרך הטובה ביותר להגביר את רמת הבטיחות במקום העבודה היא להטמיע את נושא הבטיחות כחלק בלתי נפרד מהמקצוע.

כיצד מתבצעות הדרכות עבודה בגובה?

 1. הדרכת עבודה בגובה מתבצעת אצל הלקוח בהתאם לצרכים הקיימים בחברה.
 2. הדרכת בטיחות מתבצעת באמצעות מדריך מוסמך ומנוסה לעבודה בגובה.
 3. הדרכת הבטיחות הינה מעשית מובנת בהתאם לדרישות החוק.
 4. ההדרכה כוללת פרק עיוני ופרק מעשי.
 5. סך המשתתפים בכל הדרכה הוא עד 10 עובדים למדריך.

בסיום ההדרכה, כל עובד שהשתתף בהדרכה ועבר את ההסמכה, יקבל אישור הסמכה לעבודה בגובה – כללי, כולל כרטיס פלסטיק, ובו אישור על הכשרה לביצוע עבודות בגובה.

צרו איתנו קשר

Open chat